Praktisk information inför ditt besök

Skandionkliniken prov©trulsbuschI05A0868 (3)

 

Vår målsättning är att erbjuda en patientsäker behandling med bästa möjliga service och bemötande. Vi har alltid patienten och närstående i fokus och genomför löpande förbättringar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra patienter under tiden i Uppsala.

Vi har två behandlingsrum där vi kan ge protonstrålbehandling. Vi har en datortomograf (CT), som vi använder för kontroller av  behandlingsläge och stråldoser. Skulle vi av någon anledning behöva göra om den fixationsutrustning, det positioneringshjälpmedel som skapats i samband med ditt förberedelsebesök på universitetskliniken, har vi även möjlighet att göra detta.

På Skandionkliniken kan du möta många olika yrkeskategorier. Här arbetar onkologer, sjukhusfysiker, onkologisjuksköterskor, teknisk personal, undersköterska och administrativ personal tillsammans. Vi har också tillgång till Akademiska sjukhuset (Uppsala) och de andra universitetssjukhusens expertis.

Kallelse och besökskort
Du kommer att få en kallelse hem i brevlådan i god tid före behandlingsstart. Skulle du vara inbokad hos oss för att starta protonbehandling och din läkare anser att din tumör istället lämpar sig bättre för en konventionell strålbehandling eller annan behandling så behöver du inte göra en avbokning hos oss. Det sköter universitetskliniken.

I samband med det första inbokade mötet på Skandionkliniken får du ett schema med behandlingstider. Vi försöker i möjligaste mån ta hänsyn till och justera om det är någon behandlingstid som inte passar. Prata med din sjuksköterska om du behöver justera någon behandlingstid. Ta med läkemedelslista och legitimation.

 

Öppettider
Måndag – fredag kl 08:00–16:00
Lördag och söndag är det normalt stängt

Telefon och E-post

Skandionklinikens reception 018-495 80 40
E-post: info@skandion.se

Telefontid
Måndag – fredag kl 08:00-16:00 (andra tider kan förekomma)

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på Skandionkliniken men det kan finnas områden där det inte går fram några signaler. Fotografering och filmning är dock inte tillåtet annat än om du kommer överens med personalen om vad och var du kan fotografera eller filma.

 

Parkering
Du kan parkera gratis hos oss på Skandionkliniken i samband med din behandling. Be om ett parkeringstillstånd i vår reception på Entrétorget. Kliniken tar inte ansvar för din bil under parkeringstiden.

Väntetid
Det kan av och till uppstå väntetid på kliniken. Det kan bero på flera olika saker som till exempel plötsliga ändringar i planerade behandlingar, extra undersökningar eller tekniska problem. Vi håller dig  informerad om eventuella förseningar och eventuella konsekvenser av dessa.

Om vi inte kan behandla dig vid ett tillfälle kan detta kompenseras t ex med förlängd behandling, två behandlingar en annan dag eller tillägg med konventionell strålbehandling på hemorten.

 

barn på gunghäst

 

Anhöriga/närstående
Anhöriga och närstående är välkomna till oss på Skandionkliniken. Det kan vara väldigt bra att ta med en anhörig eller nära vän till informationssamtalet. Vill du att anhöriga ska följa med vid något behandlingstillfälle så avtala detta med personalen. Under din behandling ska anhöriga befinna sig i väntrummet.

Barn är välkomna till kliniken som anhöriga. Vi ordnar gärna så att ditt barn får se kliniken och behandlingsrummet. Prata med din ansvariga sjuksköterska. Vi har ett litet urval leksaker och spel på entrétorget där barnen ska befinna sig under behandlingstiden. Vi har inte möjlighet att se efter dem.

 

Ansvarig läkare
Under tiden du får behandling på Skandionkliniken är det våra onkologläkare som kommer att hantera alla dina symtom och problem som rör din tumörsjukdom.

Vi håller löpande kontakt med din läkare på din hemmaklinik och skickar en slutrapport efter avslutad behandling.

Läkarbesök i samband med strålbehandling
Läkarsamtal sker normalt under behandlingsperioden. Du får träffa läkare enligt våra vårdprotokolls-anvisningar, ofta en gång per vecka. Under vårt första informationssamtal får du besked om vad som gäller för just dig. Skulle du få ett akut behov av en läkarkontakt har vi alltid tillgång till onkologer.
Särskilda rutiner gäller för de barn som får behandling hos oss.

Internet
Om du eller dina närstående har med en bärbar dator, läsplatta eller mobiltelefon är det möjligt att få tillgång till internet genom vårt trådlösa nätverk. Be om lösenord i receptionen.

Kaffe och mellanmål
På vårt entrétorg i anslutning till receptionen har du tillgång till en kaffeautomat samt automat med lättare förtäring. Fråga i receptionen om matställen och affärer i närområdet.

Rökning
Kliniken är rökfritt område både inomhus och utomhus. Önskar du hjälp med rökavvänjning så prata med personalen som gärna hjälper dig med hänvisning till var du kan söka hjälp.

Pengar och värdesaker

Vi ber dig att inte lämna något av värde i entrétorget då det tyvärr kan ske stölder. Du har tillgång till ett låsbart skåp för kläder och värdesaker inne på kliniken i samband med behandlingen. Kliniken ersätter inte försvunna eller stulna värdesaker.

Patientvägledning
Om du har synpunkter på behandlingen eller den övriga vården tar vi tacksamt emot dessa och vi ber vi dig att i första hand att prata med personalen om detta. Är detta inte tillräckligt har du möjlighet att kontakta vårdenhetschefen som kan hjälpa dig att hitta lösningar och eventuella möjligheter att framföra dina synpunkter.

Ytterligare information
Vid receptionen kan du finna ett urval av informationsbroschyrer. Fråga personalen om du saknar något.