Protonstrålbehandling

Se filmen om Maja, 14 år från Danmark som får behandling på Skandionkliniken:

Skillnaden vid strålbehandling med fotoner- och protoner är att protoner går att styra också i djupled. Hur långt in i vävnaden som protonerna tränger beror på hur mycket energi de har. Genom att skjuta i väg dem lagom hårt kan man därför styra deras verkan till just de områden som man vill bestråla och därmed i stor utsträckning skona den friska vävnaden.

Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga organ.

Protonbehandling är inte nödvändigtvis den bästa behandlingsformen för just din tumör. Cytostatika, kirurgi, eller konventionell strålbehandling kan ibland vara ett lämpligare behandlingsalternativ, ibland i kombination med protonbehandling. Det är din behandlande onkolog tillsammans med onkologer på Sveriges universitetskliniker som bedömer om just din tumör lämpar sig för protonbehandling.

Protonbehandling är särskilt lämpligt för barn. Traditionell strålning ger en viss ökad risk för nya tumörer senare i livet. Denna risk anses lägre efter proton- jämfört med fotonbehandling.

Bedömningen om en tumör lämpar sig för protonbehandling eller inte görs utifrån gemensamma standardiserade behandlingsprotokoll och nationella videokonferenser mellan de sju universitetssjukhusen i Sverige och Skandionkliniken. Detta görs för att säkerställa att alla, oavsett var i landet man bor, har samma tillgång till behandling på Skandionkliniken. Prata med din behandlande onkolog om du tror att protonbehandling är något för dig.

 

Varför protonbehandling?

Studier visar att protonbehandling kan resultera i färre sena bieffekter och har samma eller bättre effekt på tumören. Med protonbehandling kan vi precisionsbestråla tumörer inom eller i nära anslutning till känsliga organ samtidigt som vi kan begränsa dosen som ges till frisk vävnad

 

 

Hur går en behandling till?

Behandlingsupplägget kan variera från patient till patient. Vanligast är att patienten får en behandling varje dag, måndag till fredag under fem till sex veckor. En behandling kan ta allt från 20 minuter till 1 timme dagligen. Mycket av tiden ägnar vi åt att få patienten i exakt behandlingsläge så att vi behandlar direkt mot tumören. Läs mer om strålbehandling på 1177.se – strålbehandling och på Cancerfondens hemsida. Vill du vet mer specifikt om den behandling som du ska få på Skandion, läs mer här