Förberedelser på Skandionkliniken

Entré Skandion

I god tid före din planerade behandlingsstart får du en kallelse hem i brevlådan från oss med datum för dina första besök hos oss på Skandionkliniken. Här ska vi nu beskriva vad som kommer att hända under dessa första möten.

 

Ankomstsamtal
Detta samtal kommer att ske någon dag innan eller i vissa fall samma dag som du ska starta din behandling.

Här får du träffa den onkologisjuksköterska som ska vara ansvarig för dig under din behandlingstid. Vi sätter oss ner i ett avskilt rum och går igenom vad som ska hända. Vi tittar igenom tider och planering för hela behandlingsperioden. Vi förklarar mer i detalj hur just din behandling ska gå till och vi visar våra lokaler.

Har du några frågor eller funderingar så ta gärna upp dem här. Har du någon anhörig eller vän som vill följa med så är detta ett utmärkt tillfälle. Det finns naturligtvis möjlighet att ställa frågor även senare. Vi försöker i möjligaste mån att hålla på kontinuiteten så att du ska få träffa samma onkologisjuksköterska så ofta som möjligt.

Har du några medicinska problem eller frågor som vi inte kan svara på så har vi alltid tillgång till läkare som är specialister inom onkologi.

 

Skandionkliniken prov©trulsbuschI05A0919

 

Kontroll-datortomografi
Vi positionerar dig i det behandlingsläge som bestämdes i samband med förberedelse-CT:n på universitetskliniken. Vi kontrollerar att allt ser ut som det är planerat och att alla eventuella positioneringshjälpmedel, fixationer passar. Till vår hjälp för detta har vi tillgång till alla dokument som fylldes i i samband med den förra CT-undersökningen och alla de positioneringshjälpmedel som tillverkades vid ditt första besök på universitetskliniken.

När du ligger rätt på behandlingsbordet använder vi oss av de markeringar/tatueringar som gjordes för att se till att du hamnar i precis samma position som vid den tidigare undersökningen. Därefter kör vi en CT-undersökning över behandlingsområdet för att kontrollera att allt ser ut som i samband med förberedelse-CT:n.

Därefter är vi klara för detta tillfälle. I de allra flesta fall startar behandlingen sedan någon eller ett par dagar senare. I vissa fall kanske det bara dröjer några timmar till behandlingsstart.

 

Ytterligare kontroller
När du har lämnat oss fortsätter vårt arbete. Vi testar dosplanen ytterligare en gång på det nya bildsetet och kontrollerar att alla våra ursprungliga beräkningar och planer stämmer och att dina fysiska förutsättningar inte har ändrats. Sedan är allt klart för start!

 

Start av behandlingen!
Fortsättning följer…