Verksamheten

Ett helt nytt sätt att arbeta

Skandionkliniken är Nordens första kliniska anläggning för protonterapi. Det är också första gången som Sveriges sju landsting med universitetssjukhus gör en gemensam investering i ett nationellt centrum för behandling av cancer.

Bakom anläggningen står Landstinget i Uppsala län, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Örebro län. Kostnaden inklusive utrustning är beräknad till ca en miljard kronor.