Styrgrupp

Styrgrupp nationell protonterapi

Från och med 2015 finns en styrgrupp, Styrgrupp Nationell Protonterapi, som förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning, ska ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemslandsting, förbundsdirektören för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionklinken och den medicinsk ansvarige onkologen. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på 3 år.

Ordförande Förbundsdirektör Peter Daneryd

Västerbottens läns landsting
Elisabeth O Karlsson (verksamhetschef, onkologi)
Anna Sundén (verksamhetschef, medicinsk teknik och strålfysik)

Uppsala läns landsting
Hans Hägglund (verksamhetschef, onkologi)
Bengt Sandén (bitr. sjukhusdirektör)

Örebro läns landsting
Jan Olsson (hälso- och sjukvårdsdirektör)
Johan Ahlgren (verksamhetschef, onkologi)

Stockholms läns landsting
Mattias Hedman (överläkare, onkologi)
Anette Fransson-Andreo (verksamhetschef, sjukhusfysik)

Östergötlands läns landsting
Ditte Persson Lindell (vårddirektör)
Måns Agrup (överläkare, onkologi)

Västra Götalandsregionen
Marie Lindh (verksamhetschef, onkologi)
Per Karlsson (områdeschef)

Region Skåne
Rita Jedlert (direktör, Sydsvenska regionen)
Nils Wilking (verksamhetschef, onkologi)