Distribuerad kompetens

Skandionklinikens verksamhet bygger på principen distribuerad kompetens. Det innebär att patienten behandlas på kliniken i samarbete med sitt eget vårdteam och att det egna sjukhuset har det medicinska ansvaret under hela behandlingen.

Mellan Skandionkliniken och patientens sjukhus upprättas en vårdplan. Patienten utreds och förbereds vid sin hemmaklinik. Behandlingen sker sedan vid Skandionkliniken och patienten kontrolleras och följs därefter upp på sitt eget sjukhus.

Skandionkliniken och universitetsjukhusen har även gemensamma telemedinska ronder samt gemensamma system för planering av stråldoser och information.