Direktion

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemslandsting. Direktionen är vald på 4 år, nuvarande mandatperiod är fram till och med 2018.

Ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S)
Vice ordförande Marie Ljungberg Schött (M)

Region Uppsala
Börje Wennberg, ledamot (S)
Stefan Olsson, ersättare (M)

Region Östergötland
Kaisa Karro, ledamot (S)
Marie Morell, ersättare (M)

Region Skåne
Ingrid Lennerwald, ledamot (S)
Carl Johan Soneson, ersättare (M)

Stockholms läns landsting
Marie Ljungberg Schött, ledamot (M)
Anders Lönnberg, ersättare (S)

Västerbottens läns landsting
Peter Olofsson, ledamot (S)
Nicklas Sandström, ersättare (M)

Västra Götalandsregionen
Monica Selin, ledamot (KD)
Håkan Linnarsson, ersättare (S)

Region Örebro län
Marie-Louise Forsberg-Fransson, ledamot (S)
Ola Karlsson, ersättare (M)