Digital anslagstavla

Anslag om justerade protokoll: Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2018-03-14

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns under länken nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det ske senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan