Om Skandionkliniken

Ett nationellt projekt

Skandionkliniken är ett nationellt projekt som drivs gemensamt av Sveriges sju landsting med universitetssjukhus.

2006 bildade landstingen tillsammans Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Kommunalförbundet har till uppgift att bygga upp och driva kliniken, skapa förutsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten.

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader. Protonterapi vid Skandionkliniken kommer att erbjudas barn och vuxna patienter där man ser att den nya tekniken ger fördelar och minskade risker för sena biverkningar jämfört med traditionell strålbehandling.

Kliniken byggs i Uppsala och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. Spaden sattes i jorden juni 2011 och de första patienterna behandlades i augusti 2015. Skandionkliniken dimensioneras initialt för 1000 patienter per år, för att i ett senare skede kunna byggas ut.

Kontakta oss