29/9

Just nu söker vi fler medarbetare till Skandionkliniken

Skandionkliniken, med säte i Uppsala, är Nordens första moderna klinik för strålbehandling med protoner. Kliniken har varit i drift sedan augusti 2015 och behandlar för närvarande patienter i två behandlingsrum. Skandionkliniken ägs och drivs av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Bakom förbundet står de sju landsting/regioner som har universitetssjukhus.

Verksamheten vid Skandionkliniken drivs enligt en distribuerad modell. Det betyder att det förberedande patientarbetet och uppföljningen sker på något av de sju universitetssjukhusen, medan strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i nära samarbete med hemmakliniken.

Läs mer om de olika tjänsterna under Jobba hos oss