Vår utrustning

Skandionkliniken prov©trulsbuschI05A1171

Ingenjörer från IBA övervakar utrustningen i kontrollrummet