Om protonterapi

Ett skonsamt och effektivt sätt att behandla cancer

Vid traditionell strålbehandling (röntgenstrålning och elektronstrålning) kan det inte undvikas att också annan vävnad än cancertumören får en hög stråldos. Strålningen går till stor del rätt igenom kroppen vilket innebär att även friska organ påverkas. I vissa fall kan det leda till att tumören inte kan behandlas med strålning. I andra fall kan tillräckligt hög dos av strålningen inte ges på grund av livshotande skador på andra organ eller vävnader.

Protoner växelverkar på ett helt annat sätt med materia än traditionell strålning. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därför kan strålningen nästan helt koncentreras till själva tumören med protonterapi, vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar.

Protonterapi är aktuellt för patienter vars tumörer ligger nära känsliga organ i huvud, bröst eller bukhåla. Vidare är protonterapi särskilt lämpligt för barn, eftersom traditionell strålning ger en viss risk för nya tumörer senare i livet.