Teknik och utveckling

Protoner är positivt laddade vätejoner som ges en hög energi i en accelerator. Denna energi styrs in på önskat djup och patienten får en idealiskt placerad stråldos.

För att producera en protonstråle med tillräcklig energi, används vanligtvis en så kallad cyklotron. Detta är en accelerator som med hjälp av radiovågor och kraftiga magnetfält ger protonerna en rörelseenergi på över 200 MeV, eller en hastighet motsvarande 60% av ljusets hastighet.
Acceleratorn i sig är den mest komplicerade och kostsamma komponenten och för att utnyttja den så effektivt som möjligt kan strålen ledas in i flera separata behandlingsrum.